สถิติ - ข้อมูลทั่วไป

จำนวนครัวเรือน
Loading...
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
Loading...
(คน)
View Details
ประชากรชาย (Loading...)
Loading...
(คน)
ประชากรหญิง (Loading...)
Loading...
(คน)
View Details